Tugas:

Melaksanakan pendidikan menengah kejuruan kompetensi keahlian teknologi industri.
 

Fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program pendidikan dan pengajaran;
2. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di dalam dan di luar sekolah;
3. Pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pengajaran; dan
4. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Other articles :