Tugas:

Melaksanakan pendidikan menengah kejuruan kompetensi keahlian teknologi industri.

Fungsi:

  1. Penyusunan rencana dan program pendidikan dan pengajaran;
  2. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di dalam dan di luar sekolah;
  3. Pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pengajaran; dan
  4. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.